Lokale regler • Gjersjøen Golfklubb

Lokale regler

Lokale regler 2017:

Utenfor banen
(Out-of Bounds) (Regel 27-1)

Hvite staker, hvite plater, hvite streker, gjerder, veier, mur eller vegger definerer banens grenser.

a)     Når utenfor banen defineres av hvite staker eller gjerdestolper (ekskl. vinklede støttepinner) gjelder linjen på innsiden av disse staker eller stolper på bakkenivå som banens grenser. En ball er utenfor banen når hele ballen ligger på eller utenfor en slik linje.

b)     Når det finnes en hvit linje er det den som definerer utenfor banen. En ball er utenfor banen når hele ballen ligger på eller utenfor en slik linje.

c)     Ball som krysser vei merket med utenfor banen og som blir liggende på andre siden av veien er utenfor banen, selv om ballen ligger på banen.

d)     Der hvor hvite staker danner skille mellom hull (hullene 5/14 – 6/15 og hullene 8/17 – 9/18) gjelder linjen på innsiden mot det hull som spilles.

e)     For hullene 5/6 (14/15) er linjen av praktiske årsaker lagt slik at den følger bekkens klippekantlinjer (der hvor hvite staker ellers ikke angir linje). Havner ball i bekk (definert innenfor klippelinjene på begge sider) gjelder droppregler for sidevannshinder og det kan droppes på eget hulls side. 

OBS: Bak greenen på hull 5/14 og bak utslagssted på hull 15 er det absolutt forbud mot å bevege seg p.g.a. skytebanen). Området er markert som – og er - utenfor banen.

Vannhindre (inklusive sidevannshindre) (Regel 26)

- Vannhinder defineres av gule merker/staker og/eller linjer. Sidevannshinder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
- Umerket vannhinder er sidevannshinder.
- Merk: Gjersjøen er tilbakeholden med bruk av staker, og klippelinjen ved vann angir derfor ellers linjen for hinderet.
- Kantgrøftene er dreneringsgrøfter og det kan droppes etter reglene for sidevannhinder. 

Unormale grunnforhold, grunn under reparasjon (Regel 25-1)
- Alle områder som er identifisert med blå merker/staker eller som på annet sett er angitt som GUR.- Sommerenger mellom fairwayene på hull 1/10 og 9/18 er grunn under reparasjon (GUR), merket med blå staker/høyeste klippelinje. Ballen kan droppes uten straff – regel 25-1b
- Steinfylte dreneringsgrøfter.
- Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Fritak gis kun for ballens leie.
- Skjøter mellom skåret torv på spillefeltet. Fritak gis kun for ballens leie.
- Maurtuer på spillefeltet er GUR.

Grunn under reparasjon med spilleforbud (Regel 25-1)
Grunn under reparasjon som det ikke er lov å spille fra, er merket med blå staker med hvit topp eller blå m/grønn topp (grønn=sårbart naturområde). Fritak skal tas etter regel 25-1.

Plugget ball (Regel 25-2)
Fritak gjelder hele spillefeltet.

Flyttbare hindringer (Regel 24-1)
- Steiner i bunker.
- Gule og røde merkestaker samt blå merkestaker med eller uten hvit/grønn topp.

Uflyttbare hindringer (Regel 24-2)
- Hvite, gule og røde avstandsmarkeringsstaker, sprinklerhoder, dreneringslokk, krakker, skilt, gruslagte veier og stier er uflyttbare hindringer og gir fri dropp.
- Trær med støttepinner eller annen beskyttelse/merking.

Flytting av en ball ved et uhell på en puttinggreen
Når en spillers ball ligger på puttinggreenen, er det ingen straff hvis ballen eller ballmarkøren ved et uhell blir flyttet av spilleren, hans partner, hans motspiller eller noen av deres caddier eller utstyr.
Den flyttede ballen eller ballmarkøren må legges tilbake som foreskrevet i reglene 18-2, 18-3 og 20-1.

Torv på puttinggreen
puttinggreen har skåret torv samme status som gamle hullplugger og kan repareres iht. regel 16-1c.

Utstyr for avstandsmåling (Regel 14-3)

På Gjersjøen golfbane kan en spiller bruke informasjon om avstander ved hjelp av utstyr for avstandsmåling. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker utstyr for avstandsmåling til å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (f.eks. høydeforskjeller, vindstyrke, etc.) har spilleren brutt regel 14-3.
Anmerkning: Multifunksjonelt utstyr, slik som en smarttelefon eller PDA, kan bli brukt som utstyr for avstandsmaling, men må ikke bli brukt til å måle eller beregne andre forhold som hvis det gjøres, vil være et brudd på regel 14-3 (side 181).

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:
Matchspill
– Tap av hull.
Slagspill – To slag.

STRAFF FOR BRUDD PÅ REGEL 14-3
Matchspill – Diskvalifikasjon;
Slagspill – Diskvalifikasjon.

LOKALE BESTEMMELSER

Golfbil og tralle
Aldri kjør bil, dra tralle eller bag på greenen eller foregreen.
Aldri kjør golfbil, dra tralle eller bag opp på tee-stedet.
Aldri dra tralle mellom green og greenbunker, unntatt ved green 9/18 der man SKAL følge markert trallevei til høyre for greenen.
Traller og golfbil skal alltid plasseres i god avstand fra greenen.

Nedslagsmerker / divots
Husk å reparere nedslagsmerker på greenen (eget og/eller andres), og legg alltid tilbake oppslått torv på fairways og trykk hardt ned.

Spilletempo og hensyn
Maksimal tid for 9-hulls runde er to timer.

Hovedregel: Play when ready! (Spill når klar!)

NB! Ikke spill mot arbeidere på banen. De vinker når at alt er klart.

 

 

theDudeCopyright © 2015 GjersjoenGolf.no