Treningsanlegg

For å tilfredsstille behovet for trening for det store antallet golfspillere som bor i banens nærområde har vi følgende treningsområder:

Driving range med 19 matter.
På rangeområdet er det anlagt 6 green-profiler slik at du på en effektiv måte kan trene på nærspill og målgolf. Hvert utslag er merket med eksakt lengde til hver green. Ballmaskinen tar kun 20-kroninger for 36 baller.

Treningsgreen for putting finner du ved rangen.

Treningsgreen for pitching, chipping og bunkerslag finner du ved klubbhuset. Greenen er på over 400 m² og har 2 bunkere og 70 meter fairway.

Drivingrange med 19 matter
Chipping-green med 2 bunkere
Putting-green
theDudeCopyright © 2015 GjersjoenGolf.no