Lokale regler • Gjersjøen Golfklubb

Lokale regler

Lokale regler 2022:

     * Spill banen som du finner den og spill ballen som den ligger.
* Spill etter reglene og i spillets ånd.
* Alle spillere forventes å spille i spillets ånd ved å:
* Opptre med integritet - ved å følge reglene, ilegge alle straffer, og være ærlig i alle deler av spillet.
* Vise hensyn til andre ved å spille med et raskt tempo, passe på andres sikkerhet, og ikke distrahere spillet til en annen spiller.
* Ta godt vare på banen ved å legge tilbake oppslått torv, jevne ut/rake bunkere, reparere nedslagsmerker og ikke forårsake unødvendig skade på banen.
*
En 9-hulls runde skal spilles på maks 2 timer fem minutter for en 4-flight.
* La gjerne flaggstangen stå i - det sparer tid!

I slagspill brukes «Ready Golf». Spill når du er klar og sikkerheten er ivaretatt.
Maks-tid for en 9-hulls runde med fire spillere er beregnet til 2 timer og 5 minutter.

Spilletempo (Regel 5.6) Det forventes raskt spill og at spilleren aldri bruker mer enn 40 sekunder på slaget, og vanligvis langt kjappere enn det. Straff for brudd på lokal regel under samme runde:
Første brudd – Advarsel
Andre brudd – Ett straffeslag
Tredje brudd – Generell straff
Fjerde brudd – Diskvalifikasjon. Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag. 

Utenfor banen er definert av (A-1)
•        Hvite staker, gjerder/nett og klubbvei definerer banens grenser.
•        Utenfor banen er definert av linjen mellom punktene på bane-siden av de hvite stakene og disse stakene er utenfor banen. Klubbhusveien er definert som utenfor-banen grense, linje følger veikanten inn mot banen (der hvite staker i bakkant hull 3/12 angir linje innenfor vei, danner linjen O-O-B-grense. På hull 3/12 starter hvit grense ved nettets begynnelse og følger høy klipp venstrekant til klubbvei overtar som grense. For hull 4/13´s høyre side dannes linjen av hvit stake, bakkant telt til endestake ovenfor treningsgreen.
•        Utenfor banen mellom to hull (A-4). Under spill av hull 5/14 og 6/15 og  8/17 og 9/18 er høyre side av hullet i spilleretningen definert med hvite staker utenfor banen. For hullene 5/14 og 6/15 er bekken definert som hvit linje (ligger ballen i bekk/innenfor høy bekkerough kan det spilles/droppes etter reglene for rødt straffeområde, men slås kun fra egen side (R 17)).
Hvite staker anses som grensegjenstander under spill av gjeldende hull. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer. 

Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen (E-5)

Gjelder kun for linjen mellom hull 8/17 og 9/18 og motsatt: Når en spillers ball ikke er funnet eller ballen er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen 8/17 og 9/18, kan spilleren fortsette etter den lokale regelen for slag og lengde med to straffeslag, framfor enn å fortsette etter slag og lengde. (Det er tillatt å droppe en ball ut på egen fairway innenfor 2 køllelengder med to straffeslag, men ikke nærmere hullet. Ballen kan droppes i tilsvarende  avstand fra hullet som ballen ligger eller er vurdert slått eller antatt mistet.)
OBS. Denne lokale regelen er ikke tilgjengelig hvis det er spilt en provisorisk ball. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

Unormale baneforhold og integrerte gjenstander

(F-1) Grunn under reparasjon (GUR)
•        Alle områder merket med blå staker og/eller med hvit linje.
•        Steinfylte dreneringsgrøfter.
•        Ansamlinger med løse naturgjenstander som skal fjernes .
*Integrerte gjenstander

Uflyttbare hindringer
•        Alle avstandsmerker.
•        Alle røde og blå staker.
•        Alle installasjoner som er en del av serviceanleggene på banen. 
•       Gruslagte veier og stier i det generelle området (spillefeltet).

Straffeområder
Ås- og skogsområder langs hullene er definert som røde straffeområder. Høy klippekant angir rød linje. Ved dammer defineres linje av høy klippekant/røde staker hvis utenfor høy kant.

Maurtuer (F-11) Maurtuer, humlebol o.l. på banen er grunn under reparasjon hvorfra fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

LOKALE BESTEMMELSER

Golfbil og tralle
Aldri kjør bil, dra tralle eller bag på greenen eller foregreen eller på teestedet.
Aldri kjøre bil eller dra tralle mellom green og greenbunker, unntatt ved green 9/18 der man skal følge markert trallevei til høyre for greenen.
Traller og golfbil skal alltid plasseres i god avstand fra greenen.

Nedslagsmerker / divots
Husk å reparere nedslagsmerker på greenen (eget og/eller andres), og legg alltid tilbake oppslått torv på fairways og trykk hardt ned.

NB! Ikke spill mot arbeidere på banen. De vinker når at alt er klart. Brudd kan medføre bortvisning og utestengelse fra spill.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:
Matchspill
– Tap av hull.
Slagspill – To slag.

 

theDudeCopyright © 2015 GjersjoenGolf.no