Lokale regler

Lokale regler 2019:

Det anbefales at alle spillere laster ned «Rules of Golf 2019» i App store eller Google play. Appen har norske språkinnstillinger.  I slagspill anbefales «Ready Golf», spill når du er klar og sikkerheten er ivaretatt - og maks 40 sekunder på å forberede slaget:  Under er lokale regler i forkortet versjon (de som får plass på scorekortet) for Gjersjøen golfbane 2019.

Utenfor banen er definert av (A-1)
•        Hvite staker og gjerder definerer banens grenser.
•        Utenfor banen er definert av linjen mellom punktene på bane-siden av de hvite stakene og disse stakene er utenfor banen. 
•        Utenfor banen mellom to hull (A-4) Under spill av hull 5/14 og 6/15, 8/17 og 9/18 er høyre side av hullet, definert med hvite staker utenfor banen. Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av gjeldende hull. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.  Unormale baneforhold og integrerte gjenstander

(F-1) Grunn under reparasjon (GUR)
•        Alle områder merket med blå staker og/eller med hvit linje.
•        Steinfylte dreneringsgrøfter.
•        Ansamlinger med løse naturgjenstander som skal fjernes
Integrerte gjenstander
•        Alle steingjerder

Uflyttbare hindringer
•        Alle avstandsmerker.
•        Alle røde og blå staker.
•        Alle installasjoner som er en del av serviceanleggene på banen. 

Straffeområder
Ås- og skogsområder langs hullene er definert som straffeområder. Klippekanten angir rød linje.

Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen (E-5)
Gjelder for hull 8/17 og 9/18: Når en spillers ball ikke er funnet eller ballen er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen 8/17 og 9/18, kan spilleren fortsette etter den lokale regelen for slag og lengde med to straffeslag, framfor enn å fortsette etter slag og lengde. Denne lokale regelen er ikke tilgjengelig hvis det er spilt en provisorisk ball. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

Maurtuer (F-11) Maurtuer på banen er grunn under reparasjon hvorfra fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1. Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a. 

Spilletempo (Regel 5.6) Når det er en spillers tur til å spille, anbefales at han eller hun ikke bruker mer enn 40 sekunder på slaget, og vanligvis raskere enn det. Straff for brudd på lokal regel under samme runde:
Første brudd – Advarsel
Andre brudd – Ett straffeslag
Tredje brudd – Generell straff
Fjerde brudd – Diskvalifikasjon  Om ikke annet er angitt er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – To slag. 

LOKALE BESTEMMELSER

Golfbil og tralle
Aldri kjør bil, dra tralle eller bag på greenen eller foregreen.
Aldri kjør golfbil, dra tralle eller bag opp på tee-stedet.
Aldri dra tralle mellom green og greenbunker, unntatt ved green 9/18 der man SKAL følge markert trallevei til høyre for greenen.
Traller og golfbil skal alltid plasseres i god avstand fra greenen.

Nedslagsmerker / divots
Husk å reparere nedslagsmerker på greenen (eget og/eller andres), og legg alltid tilbake oppslått torv på fairways og trykk hardt ned.

Spilletempo og hensyn
Maksimal tid for 9-hulls runde er to timer.

Hovedregel: Play when ready! (Spill når klar!)

NB! Ikke spill mot arbeidere på banen. De vinker når at alt er klart.

ALLE AVSTANDER ER TIL SENTER GREEN 100 meter-merker er røde, 150 meter-merker er gule og sorte/gule staker.

 

 

theDudeCopyright © 2015 GjersjoenGolf.no