Booking

Tidsbestilling
Starttid må bestilles i Golfbox. Husk regel om "on time", du skal gå ut når du har starttid - hverken tidligere eller senere.

NB! Ønsker du å spille 18 hull, må du bestille starttid for hver av de to rundene. Det er minimum 2 timer og 10 minutter mellom første og andre starttid. Du må selv sørge for å overholde startiden for den andre runden.

På Golfbox kan du ikke bestille starttid mindre enn 1 time før du vil gå ut.

Starttid kan bestilles 6 dager i forveien.

Drop-in
Ønsker du bare å droppe innom og spille vil dette være mulig KUN i klubbhusets åpningstid, det er ikke tillatt å gå ut på drop in uten tillatelse. 

Registrering i klubbhus
Alle spillere, medlemmer så vel som gjestespillere, må registrere seg i klubbhuset senest 15 minutter før bestilt starttid. 

Hcp-krav
Klubbhandicap 54, tidligere Grønt kort. NB: Max to nybegynnere i en flight.

Avbestilling
Ønsker du å avbestille starttid må dette gjøres minst 2 timer før bestilt tid.

Husk
Sakte spill er irriterende for oss alle så plukk opp ballen når du har spilt maksimalt antall slag (4+1), og en 9 hulls runde er fastsatt til å ta 120 minutter.
Reparer nedslagsmerker (husk å ha greengaffelen i lommen, SKAL være med), legg oppslått gress tilbake og rak bunkerne. Da får vi alle en bedre runde! Vi foretar stikkontroller av greenfee, greengaffel og tidsbruk.

Til slutt vil vi ønske deg hjertelig velkommen!

theDudeCopyright © 2015 GjersjoenGolf.no