Nyhet • Gjersjøen Golfklubb
torsdag 8.desember

Nær 30.000 baller

torsdag 8.desember

Noe rundt 30.000 golfballer er plukket inn fra baneområdet og rundt. Fra dammene 10.000 baller, takket være Golfballdivers. Fra området i sonene langs banene rundt 5-6 tusen. I tillegg kommer bortslåtte driving range-baller med 14-15 tusen.
Alt dette er viktig del av det omfattende "grønne arbeidet" vi driver på Gjersjøen. Golfballer til gjenbruk, null bruk av plantevernmidler, blomsterenger og kantslått, tilrettelegging for fugler og dyr, sommerfugler og andre insekter. Kort sagt, golfbanen er mest mulig integrert som del av naturen på Svartskog, og understøtter det rike naturliv.

Nyhetsarkiv

Snølag fjernet fra greenene

Så er den skumle smeltetiden kommet. Nå har vi fjernet snølaget over et hardt islag på greenene, og...

Takk for mildvær!

På Gjersjøen er vi svært glade for denne helgens temperaturstigning. Det gjør at is på banen...

Årsmøte 2023

Årsmøtet avholdes 13. mars på Gjersjøen. Påmelding i Golfbox.

theDudeCopyright © 2015 GjersjoenGolf.no