ÅRSAVGIFTER 2020

Frittspill-medlem

  • GRATIS spill når banen er åpen i sesongen.

Kr. 4850,- (inkl. NGF/GBox-avgift)
NB!
Junior (under 20 år) – kr. 1.500,-     

Greenfee-medlem

  • Medlemskap gir 5 stk. 18-hulls greenfeebilletter. Kr. 2390,- (inkl. NGF/GBox-avgift).
    MERK: Antall greefemedlemskap er begrenset ift antall fritt spill-medlemskap. OBS: Ingen slike medlemskap er tilgjengelig p.t.

 

Ønsker du medlemskap, må du søke om dette til kontakt@gjersjoengolf.no eventuelt ta kontakt med daglig leder på 40 49 67 20. Gjersjøen GK kan tidvis ha venteliste.
OBS. Eventuell utmelding av klubben må skje skriftlig/mail og være bekreftet av oss innen 31. desember, ellers vil full medlemskontingent bli krevd for følgende år.
Endring av medlemskategori skal skje før 31. desember. Eventuell godkjenning av endring i sesong vil medføre endrings- og faktureringsgebyrer.

Års- og IT-avgifter til Norges Golfforbund er inkludert i årsavgiften.

Du behøver ikke å kjøpe aksje eller spillerett! Ingen innmeldingsavgift.

theDudeCopyright © 2015 GjersjoenGolf.no