ÅRSAVGIFTER OG INNMELDING 2021

NB: P.t. er det venteliste for medlemskap. Et begrenset antall kursdeltagere kan gis medlemskap.

Frittspill-medlem

 • GRATIS spill når banen er åpen for reservasjon i sesongen.
  Kr.
  4850,- (inkl. NGF/GBox-avgift)
  NB! 
  For juniorer og unge voksne gjelder reduserte årsavgifter.

Greenfee-medlem

 • Kr. 2390,- (inkl. NGF/GBox-avgift). Medlemskapet gir 5 stk. 18-hulls greenfeebilletter. Ved spill utover fem billettrunder betales ordinær greenfee (minus 50 k).

  Ønsker du medlemskap, må du søke om dette til kontakt@gjersjoengolf.no eventuelt ta kontakt med daglig leder på 40 49 67 20. Gjersjøen GK har tidvis venteliste.
  For innmelding trenger vi: Navn, fødselsdato, epostadresse, mobilnr., bostedsadresse.
  OBS. Eventuell utmelding av klubben må skje skriftlig/mail og være bekreftet av oss innen 31. desember, ellers vil full medlemskontingent bli krevd for følgende år.
  Endring av medlemskategori skal skje før 31. desember. Eventuell godkjenning av endring i sesong vil medføre endrings- og faktureringsgebyrer.

Års- og IT-avgifter til Norges Golfforbund er inkludert i årsavgiften.

Du behøver ikke å kjøpe aksje eller spillerett! Ingen innmeldingsavgift.

theDudeCopyright © 2015 GjersjoenGolf.no