ÅRSAVGIFTER OG INNMELDING 2023

Frittspill-medlem

 • FRITT spill når banen er åpen for reservasjon i sesongen.
  For 2023 kr. 5.050,- (inkl. avgifter NGF, IT, I-råd o.a.)
  NB! 
  For juniorer og unge voksne gjelder egne årsavgifter.

Greenfee-medlem

 • Kr. 2590,- (inkl. NGF/GBox-avgift). Medlemskapet gir 6 stk. 18-hulls greenfeebilletter. Ved spill utover greenbillettene er det redusert greenfee.

  Ønsker du medlemskap, må du søke om dette til kontakt@gjersjoengolf.no eventuelt ta kontakt med daglig leder på 40 49 67 20. Gjersjøen GK har tidvis venteliste.
  For innmelding trenger vi: Navn, fødselsdato, epostadresse, mobilnr., bostedsadresse, handicap.
  OBS. Eventuell utmelding av klubben må skje skriftlig/mail og være bekreftet av oss innen 31. desember, ellers vil full medlemskontingent bli krevd for følgende år.
  Endring av medlemskategori skal skje før 31. desember. Eventuell godkjenning av endring i sesong vil medføre endrings- og faktureringsgebyrer.

Års- og IT-avgifter til Norges Golfforbund er inkludert i årsavgiften.

Du behøver ikke å kjøpe aksje eller spillerett! Ingen innmeldingsavgift.

theDudeCopyright © 2015 GjersjoenGolf.no